Multi-Hekk 1998-2003

Ul. Słowicza

Niewątpliwie największym naszym dokonaniem budowlanym jest osiedle o nazwie “MULTI-HEKK” położone przy ulicy Słowiczej w Piasecznie. Nazwa osiedla została umieszczona na stałe w kartografii polskiej. Ze względu na ogromny rozmach, inwestycja realizowana była etapowo w przeciągu 6 lat w okresie 1998-2003r. W efekcie powstało osiedle liczące około

2500 mieszkań. Osiedle usytuowane jest przy ulicy Słowiczej i z tej okazji uliczki osiedlowe otrzymały nazwy ptaków, np.: ul. Tukanów, Bociania, Strusia, Pelikanów itp. Ta budowa pozwoliła nam zdobyć wiele cennych doświadczeń dotyczących budownictwa wielorodzinnego i jej specyfiki.

_big_s_slowicza_01.jpg