Firma MULTI-HEKK NIERUCHOMOŚCI powstała w 1990 r. w formie Spółki Cywilnej. W miarę jej rozwoju została przekształcona w osobę prawną. Grupuje ona wyłącznie kapitał prywatny. Przedmiotem działalności firmy jest prowadzenie inwestycji budowlanych oraz produkcja materiałów budowlanych - ceramiki oraz stolarki.

Szeroki zakres działalności pozwala Firmie na szybką realizację inwestycji oraz znaczne obniżenie kosztów budowy co poprawia jej konkurencyjność na rynku. Doświadczenia zdobyte przez osoby kierujące Firmą przy wybudowaniu ponad 6000 mieszkań dowodzi, że inwestycje realizowane przez Spółkę są inwestycjami dostosowanymi do aktualnych warunków rynkowych. Z Firmą współpracują Spółki powiązane w nieformalny Holding MULTI-HEKK z kapitałem 12 000 000 złotych. Jest wśród nich specjalistyczne gospodarstwo rolne o powierzchni 1000 ha, zajmujące się produkcją roślinną i zwierzęcą - hodowla bydła mlecznego o wydajności 2 000 000 litrów mleka rocznie. Wysoki kapitał podstawowy, znaczny majątek Firmy - trzy zakłady produkcyjne, środki transportu, maszyny budowlane i sprzęt specjalistyczny powodują, że spółka jest wiarygodna dla podmiotów z nią współpracujących, a także dla klientów.