W ramach Spółki „Multi-Hekk Nieruchomości” wyróżnione zostały następujące działy:

INWESTYCYJNY
Zajmuje się prowadzeniem przygotowania inwestycji: zakup terenu, prace projektowe, uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji oraz pozyskiwania środków na przedmiotową inwestycję.

SPRZEDAŻY
Zapewnia obsługę sprzedażową wraz z pomocą w uzyskaniu kredytu. Zatrudnieni handlowy pomagają klientom w wyborze mieszkania, a  pełnomocnicy Spółki podpisują umowy kupna-sprzedaży. W Biurze Sprzedaży zapewniamy także obsługę kredytową.

OBSŁUGI KLIENTA
Prowadzi całość spraw związanych z posprzedażową obsługą klienta:  odbiór mieszkań, umowy z dostawcami mediów, akty notarialne, kontakt z tymczasową administracją, sprawy gwarancyjne.

PRODUKCYJNY
Produkcja materiałów budowlanych, stolarki w zakładach będących własnością Spółki na potrzeby własne i rynku zewnętrznego

WYKONAWCZY
Wykonawstwo specjalistycznych robót budowlanych:  roboty ziemne, instalacyjne, drogowe w oparciu o własne ekipy wykonawcze.

LOGISTYCZNY
Zaopatrzenie Spółki w materiały, surowce, półprodukty, zakup urządzeń, maszyn oraz środków transportu.

Ponadto Spółka posiada trzy wewnętrzne zakłady produkcyjne z własną strukturą organizacyjną: Cegielnię Ożarów, Zakład Kamieniarski oraz linię produkcyjną stolarki okiennej w Oleśnie.